برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 91-110-1

27.021.002040608010005101520253035LaAPSO-34(0.1-24)LaAPSO-34(0.2-24)LaAPSO-34(0.3-24)Crystallite Size (nm)CatalystCrystallite size (nm)Relative crystallinityRelative Crystallinity19.429.5100 سایت منبع 24.0 27.0 21.0 0 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال ادامه مطلب…